لازم به توضیح است این میزان از آب ( ۲۶ میلیون متر مکعب )در طول تابستان سال جاری تحویل اراضی پائین دست شده است . بر پایه این گزارش در بازدید صبح دیروز همچنین درویشی مدیر عامل شرکت ، از محل امور منابع آب شهرستان قصرشیرین بازدید و ضمن دیدار با مدیر جدید امور منابع آب این شهرستان ، با همکاران خود در این امور نشست صمیمی برگزار و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت ، درویشی در این ملاقات ضمن تاکید بر پیگیری امور محوله ولزوم همه مساعی کارکنان در انجام شرح وظائف مربوطه ، یاد آوری نمود تکریم ارباب رجوع و استیفای حقوق دولت در بخش آب از وظائف مهم و ذاتی شرکت میباشد