حسین آتشکاری مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار طلوع اظهار داشت: این واگذاری توسط شرکت ملی مخابرات صورت گرفته است و از چگونگی این واگذاری و نحوه اجرای آن اظهار بی اطلاعی کرد

فرصت سازی بهتر از فرصت سوزیست (مسئله این است!)
🔺️جاسمی،نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره اعلام کاهش آمار نرخ بیکاری در استان کرمانشاه با صراحت گفت: آمار های دروغی درباره بیکاری مطرح می شود و من به اندازه یک کارتن مدرک و اسناد درباره این دروغ ها و آمار سازی ها دارم که در وقت مقتضی آن را منتشر خواهم کرد!