❗️هنوز نهادها و دفاتر خاص با بودجه‌های هنگفت غیر پاسخگو در صدر بحث محافل اقتصادی‌اند. کدام‌یک از این نام‌های مندرج در جداول تا‌کنون برای درآمد، هزینه و کارکرد خود به جامعه گزارش داده‌اند و چه کسی قدرت مطالبه و پاسخ‌گویی از آنها دارد؟

✍️بخش‌هایی را در جدول برنامه بودجه نشانده‌اند که پیش از #انقلاب، نهاد #روحانیت نه‌تنها در گرو حمایت مردم بودند که با پشتیبانی بازار و #مردم اداره می‌شدند. زندگی #طلبگی روحانیون به ساختار نفوذ معنوی قدرتمندی تبدیل شده بود. این قلم زندگی هر روزه زنده‌یاد آیت‌الله #نجومی مرد بزرگ جامعه و معنویت کرمانشاهی را در دو قدمی مغازه پدرم دیده‌ است. ‌هر روز خانه‌اش به حرمت او به حضور مردم گرم بود و نگاهم را معطوف به جایگاهی معنوی می‌ساخت که بزرگ شدنم را در آن فضای بی‌همتا می‌دیدم.

✍️ درست در جداره زندگی شما نیز کسانی را همین‌طور دیده‌اید که هرگز امروز نیز نامی در جداول برنامه و بودجه کشور ندارند. افزایش حقوق اعلام شده هرگز جایگزین فقری که به جامعه تحمیل شده است، نمی‌شود.

📈 با گران‌شدن #بنزین حیطه زندگی سخت‌تری را برای 👥مردم رقم زده‌اند. چرا دولت‌ها و نهادهای مسوول صدای مردم را نمی‌شنوند و هم‌چنان راه خود می‌روند؟

🔹 این یک تجربه تاریخی است که حاکمان دیرتر از حد معمول آن صدا را به‌گوش خود می‌شنوند. آقای روحانی چگونه به حیطه عقل و خِرد مردم توهین می‌کند و چشم در چشم مردم در #مجلس قریب به مضمون می‌گوید پارسال ۲۰ و امسال ۱۵ درصد و جمعا ۳۵ درصد حقوق را افزایش دادیم. این چگونه محاسبه غیر عقلایی و غیر اقتصادی است؟ ما هم می‌گوییم سال گذشته ۴۰ درصد تورم داشتیم و امسال هم حتی بدون افزایش دویست درصدی بنزین، بیش از ۶۰ درصد #تورم را شما جمعا به صد‌در‌صد رسانده‌اید؟

👈چگونه خواب شبانه را به راحتی به صبح می‌رسانید و از خط فقری که ساخته‌اید آرام هستید؟ نگاهی به درصد افزایش تورم در کشور #عراق بیاندازید. تورم ناچیز #ترکیه و #امارات و #عربستان پیش‌کش، مثل افزایش حقوق بسیار ناچیز ۱۵‌درصدی!

تدوین:پیام اسماعیلی