لازم به ذکر است بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش در استان کرمانشاه ۲ هزار و ۷۵۰ کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که در برنامه انسداد مبادی بی سوادی و پوشش کامل تحصیل دانش آموزان مشکلات تحصیل بیش از ۵٠ درصد از این افراد که قابل شناسایی بوده اند، رفع خواهد شد.
 
خبرگزاری صداوسیما
تدوین:امید مهدوی