دبیر پیشین خانه کارگر کرمانشاه با بیان اینکه تورم زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داده و سفره‌های آنها را کوچک کرده، گفت: از هم اکنون و در قالب جلسات و کمیته‌های مزد باید به فکر دستمزد سال آینده کارگران باشیم.

این فعال کارگری با بیان اینکه سال گذشته رقم مناسبی برای افزایش دستمزد کارگران تعیین شد، تاکید کرد: البته این افزایش هنوز هم فاصله زیاد هزینه‌های زندگی با درآمد کارگران را پر نکرده و امیدواریم امسال نیز افزایش منطقی متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شود.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان کرمانشاه به وضعیت نامناسب مستمری بگیران بازنشسته هم اشاره کرد و گفت: میزان دریافتی سال آینده بازنشستگان کارگری حداقل‌بگیر که ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند نیز به همین دستمزدی که برای کارگران تعیین می‌شود، بستگی دارد/ایسنا