این مسئول گفت: در حال حاضر هر لیتر گاز مایع LPG در روانسر به نرخ ۱۰ هزار تومان عرضه می شود.

بیگلری با تاکید بر اینکه درصدد نظارت بر این عرصه هستیم، گفت: شرکت نفت باید عرضه گاز مایع را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه ارزان ترین گاز مایع را در کشور دارد، تصریح کرد: در حال حاضر هر لیتر گاز مایع در سنندج به نرخ ۳۵ هزار، ایلام ۴۰ هزار تومان، خراسان ۷۰ هزار و زاهدان ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود/مهر