یاسمی در ادامه درباره کاهش مصرف سوخت پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت: با وجود سوخت‌رسانی بی‌وقفه و در مدار بودن همه مجاری عرضه بنزین، میزان ارسال فرآورده به مجاری عرضه در روزهای اخیر کاهش چشمگیری داشته که علت آن نیز مصرف کم بنزین و استقبال همشهریان از سوخت پاک سی ان جی بوده است.

در استان کرمانشاه در مجموع ۱۵۴ جایگاه فرآورده نفتی وجود دارد که از این تعداد ۳۷ جایگاه تک منظوره سی ان جی است.

جمعیت ۲ میلیون نفری این استان در ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا سکونت دارند/ایرنا

تدوین: محسن مهدوی