استاندار کرمانشاه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب سالهاست که بر تولید داخلی که خروجی آن اشتغال است تاکید دارند، اما با این شرایط فعلی و موانعی که بازرسان برای کارفرمایان ایجاد کرده‌اند نمی‌توان انتظار رونق داشت.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان در برخورد با کارفرمایان رونق تولید را متوقف می‌کنند، افزود: کارفرما در شرایط سختی است و در این شرایط اگر بتواند سرپا بماند کار بزرگی کرده، لذا اگر دنبال رونق تولید هستیم نباید با این رویه‌ها به آنها صدمه وارد کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از بانک‌ها خواست تا نسبت به کارفرمایان سختگیری نکنند و اداره کار نیز در رویه موجود خود تجدیدنظر جدی داشته باشد/مهر