او با بیان اینکه هم اکنون بخش خصوصی کرمانشاه آمادگی دارد تا حدودی در زمینه تکمیل زیرسازی خطوط آنتنی همکاری کند، تاکید کرد: البته اعتباری که بخش خصوصی برای این کار باید بگذارد ممکن است صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد.

بازوند همچنین از پیگیری برای تامین اعتبار ۱۶۵ میلیارد تومانی برای ادامه پروژه راه‌آهن تا اسلام آبادغرب هم خبر داد/خبرنگاران