مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه مقوله تغییر کاربری اراضی کشاورزی عمدتاً مربوط به استان‌های خوش و آب و هوا است، گفت: با توجه به اینکه اولویت اصلی این سازمان تأمین امنیت غذایی و حفظ اراضی کشاورزی است، بناهای ساخته شده چند طبقه نیز در صورتی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده باشند، تخریب می‌شوند.

این مسئول افزود: در اراضی کم بازده کشاورزی، امکان اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و کارآفرینی وجود دارد و سازمان جهاد کشاورزی از متقاضیان حمایت می‌کند اما با هرگونه تغییر کاربری بی رویه مخالف هستیم.

جانی با تاکید بر اینکه جریمه‌ها بازدارنده است، بیان کرد: علاوه بر قلع و قمع و تخریب ملک، افرا خاطی باید سه برابر ارزش ملک جریمه بپردازند.

وی عنوان کرد: در مناطقی نظیر اورامانات تغییر اراضی کشاورزی زیاد نیست چرا که مردم بیشتر ارزش زمین را می‌دانند.
 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اعلام اینکه اراضی ملی غیر جنگلی قابل واگذاری هستند، بنابراین مردم از تخریب اراضی کشاورزی بپرهیزند، خاطرنشان کرد: هر فردی طرحی را به سازمان جهاد کشاورزی در خواست دهد درخواست وی بررسی خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، سه هزار و ۷۲۵ اخطار توقف صادر شده و ۷۱۶ رأی منجر به قلع و قمع و تخریب شده است/مهر

تدوین:ایوب رحیمی