رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: از مجموع شش کارگاه آموزشی که در نمایشگاه استانی هفته پژوهش برگزار میشود، دو کارگاه ارتباط با صنعت و تدوین طرح کسب و کار، توسط مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کرمانشاه تدریس دارند و سه نفر از از کارآفرینان برتر استان کرمانشاه در این نمایشگاه روند کارآفرینی خود را توضیح می دهند.
راد ملکشاهی در خاتمه سخنانش از تدریس رشته بیمه و خدمات بیمه ای برای نخستین بار در مرکز مدیریت صنعتی استان از ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد.

مهین رحمانی