به گفته وی این اجلاس علاوه بر نشست عمومی کمیسیون‌های تخصصی عمران و شهرسازی، کمیسیون حقوقی و اقتصادی، کمیسیون فرهنگی و شهر هوشمند، کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست، مصوباتی را نیز برای تصویب در مجمع در پی داشت.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه “تحقق حقوق شهروندی در کلانشهرها و مراکز استانها” و “تعامل شوراها و شهرداری‌ها”از دیگر مباحث مهم این اجلاس اعلام کرد و گفت: در راستای هدف گذاری های صورت پذیرفته، موضوع تحقق حقوق شهروندی محور گفتگو بود که در این رابطه گزارش تخصصی تحقق حقوق شهروندی توسط دبیرخانه مجمع بامشارکت روسای شورای کلانشهرها و مراکز استانها تهیه و در کمیسیون های چهارگانه ارائه گردید.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شخصیت‌های کشوری و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای کشور در این مجمع گفت: این نشست در راستای افزایش فرصت‌های همکاری، کاهش چالش‌ های مراکز استان‌ها و کلانشهرها، هم افزائی و تعامل بیش از پیش مجمع مشورتی با نهادهای موثر اجرائی برگزار گردید، که با اتفاق نظر بر توجه بیش از پیش به شهر کرمانشاه و افزایش ظرفیت های این کلانشهر، بر رفع چالش های کرمانشاه توسط نهادهای موثر ملی تأکید شد.
وی تصریح کرد: در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها مباحث مهمی با حضور کارشناسان و اساتید زبده و برجسته کشوری در قالب چهار کمیسیون اقتصادشهری، عمران و شهرسازی، فرهنگی و هوشمندسازی، حمل‌ونقل و خدمات شهری مطرح شد، که خروجی هرکدام از این کمیسیون ها، منشأ تصمیمات مؤثر و برنامه ریزی های ارزنده در سطح مباحث اساسی و زیربنایی مدیریت شهری همه شهرها از جمله کرمانشاه خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تأکید بر اینکه همه هم و غم و تلاش این شورا تسهیل، تسریع، تبیین و تصویب بهترین راه ها و تصمیمات حوزه مدیریت شهری برای دستیابی به شهری شهروندمدار و انسان محور می باشد، افزود: مشکلات و کاستی های شهری بر زندگی مردم تاثیر همه جانبه می گذارد لذا بر آن هستیم تا با تصمیمات مشورتی و بهره گیری از مطالعات کارشناسانه قدم به قدم در راه حل مشکلات گام برداریم.
در این راه همراهی شهروندان بسیار نقش آفرین و اثرگذار است.