مقام ارشد استان کرمانشاه گفت:هیچ دستگاهی در استان حق ندارد خدمات واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی قطع کند و به تولید ضربه بزند.

استاندار کرمانشاه گفت:شهرستان مرزی قصرشیرین در غربی ترین نقطه کشور به واسطه برخورداری از مجتمع هشت هزار هکتاری شیلات، اکنون بزرگترین تولید کننده ماهیان گرمابی است که کرمانشاه را پس از استان های ساحلی به چهارمین استان فعال و پیشرو در این زمینه تبدیل کرده است.

به اعتقاد او باید در شرایط فعلی مدیران دستگاه های اجرایی از تمام توان، ظرفیت و امکانات برای کمک به واحدهای تولیدی استفاده نمایند.

وی همچنین تاکید کرد: امروزه رونق تولید برای ما اولویت دارد و باید برای رفع موانع و مشکلات تولید کوشا باشیم.

هوشنگ بازوند گفت:مدیران برای آنچه که سبب رونق تولید می شود نیازی به احتیاط و ملاحظه ندارند و محکم و استوار گام بردارند

استاندار کرمانشاه افزود:برای افزایش تولید آبزیان پرورشی و توسعه فعالیت های آبزی پروری با رویکرد ایجاد اشتغال شرایط را تسهیل خواهیم کرد.

او ادامه داد: ایجاد بستری برای اشتغال پایدار مرزنشینان، افزایش درآمد و معیشت آنها و همچنین رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه مطالبه ای مورد تایید است و با هم افزایی و تجمیع امکانات در این مسیر گام برخواهیم داشت.

بازوند افزود:برای کمک به تولید کنندگان تعرفه های آب مصرفی مزارع پرورش ماهی کاهش می یابد و در فرآیندی جدید محاسبه می شود.

شهرستان مرزی قصرشیرین در غربی ترین نقطه کشور به واسطه برخورداری از مجتمع هشت هزار هکتاری شیلات، اکنون بزرگترین تولید کننده ماهیان گرمابی است که کرمانشاه را پس از استان های ساحلی به چهارمین استان فعال و پیشرو در این زمینه تبدیل کرده است.