مدرسی خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال قبل ۱۱ هزار و ۲۶۳ مأموریت تصادفی انجام شد که پنج هزار و ۹۲۱ مأموریت شهری و پنج هزار و ۳۴۲ مورد جاده‌ای بوده است.

این مسئول عنوان کرد: مأموریت‌های تصادفی با ۱۱ هزار و ۹۶۵ مأموریت و بیماران قلبی با چهار هزار و ۱۴۳ مورد بیشترین مراجعه کنندگان به مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه بودند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: طی ۹ ماه ۱۷۲ هزار و ۱۴۱ تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پزشکی استان برقرار شد که ۳۰ هزار و ۵۰۰ مورد مزاحمت تلفنی بوده است.

این مسئول گفت: شمار پایگاه‌های مرکز فوریت‌های پزشکی استان ۶۳ پایگاه شامل یک پایگاه هوایی، ۳۳ پایگاه جاده‌ای و ۲۹ پایگاه شهری است/مهر