به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه بازوند در این نشست ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در هفته پژوهش با رویکرد تقویت تعامل سازنده دانشگاه و صنعت و تسهیل شرایط استفاده از دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت گفت: نیاز ویژه امروز فارغ التحصیلات دانشگاهیان کسب مهارت متناسب با رشته تحصیلی جهت ورود به بازار کار است و انتظار داریم مراکز آموزش عالی استان در ارتقاء سطح کیفیت آموزش اهتمام جدی داشته و با برنامه ریزی مناسب در فرآیند آموزش این مهم را لحاظ نمایند.
 

بازوند در ادامه سوالاتی را مطرح کرد که دانشگاه ها چگونه می خواهند به بخش صنعت، اقتصاد و گردشگری خدمات ارائه نمایند؟ آیا متناسب با نیاز این بخش ها منابع انسانی توانمند و با مهارت را آموزش داده ایم؟  با توجه به ظرفیت های این استان در ابعاد جغرافیایی، تنوع های قومی و اقلیمی و مرزی دانشگاه ها برای این مسیر و پاسخ به این سوال ها دانشجویان را آماده کنند.

 وی ضرورت تبیین سیاستگذاری و اولویت بندی نیازهای آموزشی و پژوهشی را خاطر نشان ساخت و گفت: در تمامی فرآیندهای پیش بینی شده این مهم مورد توجه قرار گیرد و این شورا تولید ایده و راهکار برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی نیز داشته و پاسخگوی این چالش ها نیز باشد. 

استاندار کرمانشاه افزود : حاشیه نشینی الان چالش اصلی مدیریت شهری است و برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید بتوانیم طرحی ارائه دهیم که قابلیت اجرا در کرمانشاه را داشته باشد. 

در این نشست اساسنامه شورای آموزش عالی استان در ۵ ماده تدوین و مورد تصویب قرار گرفت. در اساسنامه این شورا اعضاء، اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار مشخص و مورد تأیید حاضرین قرار گرفت.