وی افزود:شرایط حاکم در مدیریت استان عزم خود را برای حل مشکلات مردم جزم کرده است.
بهرام درویشی در ادامه اظهار داشت:۲۰۰میلیارد تومان برای اتمام کل ۶ جبهه کاری پروژه آبشوران اعتبار لازم است، در حال حاضر ۵۱درصد کارباقیمانده است، امسال مبلغ ۵۰میلیارد تومان اعتبار به این موضوع تخصیص یافته که با گذشت ۶ماه از سال مالی تا کنون ۸میلیارد تومان دریافت کرده ایم!
مدیر عامل آب منطقه ای کرمانشاه ضمن قدردانی ازبردباری پیمانکاران گفت: پیمانکاران پروژه در بدترین وضعیت شرایط مالی به کار خود ادامه می دهند، کارگران این پروژه با وجودی که مدت ۸ماه حقوق معوقه دارند اما کار را تعطیل نکرده اند.
وی تاکید کرد:اگر ۵۰میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته امسال را دریافت کنیم در کوتاهترین زمان ممکن عملیات پرژوه پارکینگ شهرداری به اتمام خواهد رسید و این محدوده باز گشایی می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در زیر محدوده سه راه برق کرمانشاه تا حداد عادل یک بمب ساعتی و خطرناک قرار دارد به اسم آبشوران و مجریان طرح آبشوران برای حفظ جان شهروندان مجبور هستند که محدوده پارکینگ شهرداری را مسدود کنند گفت: طراحی بازسازی این مناطق پرخطر به گونه ای است که توانایی تحمل چندین برابر وزن گذشته را دارد