استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند اعتبار عمرانی برای این پروژه قرار دهد، افزود: ما حاضریم در راستای تسهیلات بانکی و منابع تا جایی که ممکن است کمک کنیم.

استاندار کرمانشاه در مورد یکی دیگر از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با عنوان پروژه ایجاد شهرک و مجتمع‌های مشاغل شهری هم گفت: این پروژه طرح بسیار خوبی است که از آنها حمایت خواهم کرد.

وی همچنین خواستار رسیدگی به پروژه فیروزه شد و گفت: روند احداث این پروژه بسیار طولانی شده است و باید تعیین تکلیف شود و بانیان کار توضیح دهند که چند سال دیگر این این پروژه به همین صورت باقی بماند.

بازوند اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اساسی برای توسعه اقتصاد کشور و برون رفت از مشکلات است در همه جای دنیا با عناوین مختلف از این راهبرد استفاده می‌شود.

مدیر ارشد استان گفت: اقتصاد مقاومتی جهت تاب آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن است که توسط رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه در ۲۴ اصل ابلاغ شد و ما نیز باید آنها را اجرایی کنیم.

وی بیان داشت: از ۲۴ اصل اقتصاد مقاومتی اجرای ۱۱ اصل آن برعهده مردم است و زمانی اقتصاد مقاومتی موفق خواهد شد که با کمک رسانه‌ها و صداوسیما به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

بازوند ادامه داد: همانطور که دفاع مقدس را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کردیم در این شرایط اقتصادی نیز باید بتوانیم اقتصاد مقاومتی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم/مهر