مهندس اعتصام فر افزود :
در برنامه ریزی انجام شده ، اولویت با لکه گیری و روکش معابر اصلی ، سپس معابر فرعی و در نهایت لکه گیری کوچه ها می باشد .

وی با اشاره به تلاش همکاران خدوم حوزه معاونت عمرانی و مناطق هشتگانه، اظهار داشت:
با تلاش پرسنل سخت کوش معاونت عمرانی و مناطق هشتگانه ،کلیه معابر اصلی و فرعی و همچنین تعدادی از کوچه های سطح شهر ترمیم شده اند.

وی در پایان گفت مابقی کوچه ها و معابر ، به دلیل برودت هوا و شرایط نامناسب جوی حال حاضر امکان اجرای روکش آسفالت وجود ندارد که با فراهم شدن شرایط مناسب، در دستور کار قرار خواهند گرفت