مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این طرح فرصت خوبی برای بکارگیری نیروهای شغل اولی است و امیدواریم کارفرمایان از این فرصت استفاده کنند.

وی در خصوص میزان ظرفیت مورد استفاده هر کارفرما از این طرح، گفت: هر کارفرما تا ۵۰ درصد نیروهای بیمه شده فعلی خود می‌تواند در این طرح جذب نیرو داشته باشد.

رشیدی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بصورت ویژه پیگیر استفاده از مزایای این طرح در بخش‌های مختلف است، گفت: تلاش ما این است تا این طرح و مزایای آن را به کارآفرینان حوزه سلامت معرفی کنیم.

وی افزود: در همین راستا از کارفرمایان حوزه سلامت و نیز تمام کارفرمایان استان می خواهیم جهت آشنایی هرچه بیشتر و بهتر با این طرح و نیز ثبت نام در آن به سامانه pyd.mcls.gov.ir مراجعه کنند/ایسنا