دکتر روشنی خاطرنشان کرد: با توجه به نقشه راه درمان وجود تمام رشته‌ها در همه شهرستان‌های استان ضرورت نداشته و بر اساس سطح ارجاع این توزیع انجام شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفت: در خصوص شهرستان‌های جوانرود، کنگاور، اسلام‌آباد و سرپل ذهاب که دارای مرکزیت هستند، سعی بر وجود اکثر متخصصان رشته‌های پزشکی شده است.
دکتر روشنی افزود: امیدواریم با اضافه شدن نیرو‌های متخصص جدید کمبود‌های احتمالی موجود مرتفع شده و کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی تابعه دانشگاه ارتقاء یابد/خبرگزاری صداوسیما