وی در پاسخ به اینکه فدراسیون از چه زمانی در جریان قصدش برای مهاجرت به ترکیه بوده، گفت: از ابتدای امسال مسئولین فدراسیون متوجه شدند که می‌خواهم به ترکیه مهاجرت کنم، اما متاسفانه هیچ کاری نکردند و برایشان بی‌اهمیت بود.

دارنده دو مدال طلای پارالمپیک اضافه کرد: درحال حاضر ماهانه تنها نزدیک به ۹۴۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم که باید با این حقوق مکمل بخرم، به مسابقات بروم و هزینه مربی و خرج و مخارج خانواده‌ام را بدهم که جوابگوی یک دهم این هزینه‌ها هم نیست.

وی با بیان اینکه بین ورزشکاران تَن‌سالم و معلول از نظر در اختیار قرار دادن امکانات و حقوق تبعیض‌های زیادی وجود دارد، یادآور شد: چندسال پیش قانونی برای حمایت از ورزشکاران پارالمپیکی قرار دادند که طبق آن فرزندان این ورزشکاران در آینده استخدام می‌شوند، درحالی که فرزند من اکنون چندسال بیشتر ندارد و این قانون هیچ کمکی به خود من که اکنون به حمایت نیاز دارم، نمی‌کند.

خالوندی گفت: طبق قانون پس از مهاجرتم حداقل تا دو سال نمی‌توانم با پرچم ترکیه در مسابقات حاضر شوم، برای همین احتمال دارد در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ حضور نداشته باشم، اما مسئولین باشگاهی که با آن قرارداد بسته‌ام تاکید کرده‌اند که این مشکل را حل می‌کنند تا بتوانم در ۲۰۲۰ برایشان به میدان بروم.

وی در پایان عنوان کرد: می‌دانم که مردم کشور و شهرم از تصمیم من ناراحت می‌شوند، اما امیدوارم درکم کنند و بدانند که مجبورم مهاجرت کنم/ایسنا