دبیر سازمانهای بیمه گراستان کرمانشاه نسخه نویسی ،تبادل اسناد بستری،ارجاع بیماران واستحقاق سنجی را از پروژه های الکترونیک سازمان بیمه سلامت درسال جاری برشمرد وافزود:درحال حاضر،استحقاق سنجی در تمامی بیمارستا نهای دانشگاهی،پذیرش ۵۰ درصد از نسخ بصورت الکترونیکی در ۶ شهرستان،تشکیل ۱۸هزار پرونده بستری( وبستری موقت) به صورت الکترونیک وراه اندازی سیستم ارجاع بیماران روستایی در ۵ شهرستان از برنامه های در دست اجرای بیمه سلامت است.
وی توجه ویژه به طبقات محروم از جمله:بیماران خاص،مددجویان کمیته حضرت امام(ره) وبهزیستی را از اولویت های بیمه سلامت عنوان کرد وگفت:در۶ ماهه اول سال جاری برای بیماران خاص۱۵ میلیارد تومان دراستان هزینه شده است.
این مسئول در ادامه سخنانش گفت: ۶۰ درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه سلامت هستند و در نیمه اول سال جاری دو میلیون و ۲۰۰ هزار بار بیمه شدگان به مراکز درمانی، بیمارستان ها، مراکز دارویی و… مراجعه کرده‌اند.
لازم به ذکر است: اداره کل بیمه سلامت ،یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر(۶۰ درصد) جمعیت استان کرمانشاه را در قالب ۵ صندوق بیمه‌ای شامل: کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، بیمه سلامت همگانی رایگان، ایرانیان و سایر اقشار زیرپوشش دارد.