مهندس بازوند از شهردار کرمانشاه به عنوان مدیری سخت کوش و پرتلاش یاد کرد و گفت: روزی برسد که از خدمات ارزنده وی یاد کنیم ومن به جرعت می توانم بگویم که شهرداری با جدیت و توانمندی دکتر طلوعی ندیده ام.
مهندس بازوند با تقدیر و تشکر از شهردارکرمانشاه و مجموعه مدیریت شهری برای توجه به حل معضلات مناطق حاشیه شهر با یاداوری مشکلات شهرک دولت آباد گفت: توجه به مشکلات شهرک‌های حاشیه نشین، یکی از اولویت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان باید باشد.

وی ادامه داد: با اختصاص ۴۰ میلیارد ریال اعتبار جهت بهسازی در رفع مشکلات معابر شهرک دولت آباد و
بررسی مسائل فراروی رفاه شهروندان، توسعه اماکن آموزشی فرهنگی و ورزشی در این شهرک در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه گفت: همچنین با توجه به شرایطی که برای پاساژ تجاری فیروزه و مشکلات اقتصادی که برای مجموعه مدیریت شهری طی سالهای گذشته به وجود آمده باید وضعیت این پروژه بررسی و سریعا رفع مشکلات مالی و اجرایی آن با فوریت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.