مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با بیان اینکه هزینه اصلاح ساختار آسانسورها در مسکن مهر بر عهده خود مردم است گفت: البته بسیاری از مجتمع‌ها تائیدیه استاندارد دریافت کرده‌اند.

نیازی با بیان اینکه در ساختمان‌سازی بدون دریافت تائیدیه آسانسور پایان کار صادر نمی‌شود گفت: تمام ساختمان‌های بخش خصوصی در شهر کرمانشاه که پایان کار دریافت کرده‌اند آسانسورهای آن‌ها به طور حتم تائیدیه دارد/تسنیم