رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور اظهار کرد: اگرچه باید شرایط کارفرمایان را نیز در تعیین حداقل دستمزد مد نظر قرار دهیم، اما معتقدم اینکه همیشه عنوان می‌شود افزایش زیاد دستمزد کارگران به تعدیل آنها منجر خواهد شد، فقط یک بهانه از سوی کارفرمایان است.

علی‌بیگی معتقد است، شورای عالی کار باید حتما این موضوع را بررسی کند که سهم واقعی دستمزد و افزایش آن بر هزینه‌های تمام شده تولید چقدر است/ایسنا