مدیرکل مالی شهرداری کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه حقوق تمام پرسنل شهرداری تا پایان آبان ماه پرداخت شده گفت: تنها حقوق آبان ماه شرکت “نوین” با حدود ۶۰۰ پرسنل پرداخت نشده که آن هم ظرف امروز و فردا پرداخت می‌شود.

وی افزود: حقوق آذرماه کارکنان شهرداری نیز در حال پرداخت است و منطقه به منطقه پرداخت می‌شود.

یارتبار در ادامه گفت: شهرداری از محل ارزش افزوده از دارایی حدود ۱۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است. از این مبلغ نیز سه میلیارد تومان بابت خرید قیر صرف شده و  سه میلیارد تومان میان مناطق هشت‌گانه توزیع شده است.

وی افزود: مابقی مبلغ مذکور به پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری که در جهت عمران شهری خدمات رسانی میکنند پرداخت و هفتصد میلیون تومان نیز صرف پرداخت حقوق پرسنل شهرداری شده است/ایسنا