او ادامه داد: در ملاقات عمومی که با مردم دارم در برخورد با افراد بیکار تلاش می کنم از همه فرصت‌ها برای اشتغال این افراد استفاده کنم و مدیران استان هم باید با همین روحیه و تلاش، همکاری مناسبی برای اشتغال جوانان داشته باشند.

او با بیان اینکه مدیران در برخورد با بیکاران نباید بی تفاوت باشند، گفت: حداقل کاری که مدیران استان می توانند انجام دهند این است که در نقش یک مشاور امین ظاهر شده و افراد جویای کار را برای پیدا کردن شغل یاری کنند و در برخورد با این افراد نگویند که هیچ کاری از دست ما نمی آید، زیرا با مشاوره و راهنمایی درست می توانند افراد بیکار را به سمت کارآفرینی هدایت کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: همچنین مدیران دستگاه های اجرایی باید کارشناسان و کارمندان خود را برای راهنمایی دقیق افراد جویای کار توجیه کنند تا به بهانه های واهی و یا از روی بی اطلاعی دست رد به سینه این افراد زده نشود.

بازوند با بیان اینکه روند ایجاد اشتغال در استان طی دو سال گذشته خوب بوده، ادامه داد: در دو سال گذشته اقدامات و برنامه های خوبی برای ایجاد اشتغال جوانان انجام شده، اما در مقابل بیکاران همه مدیران مسئولیت و وظیفه دارند که با تلاش بیشتری کار کنند.

او بیان کرد: در کرمانشاه مجالی برای فرصت سوزی در بحث اشتغال نداریم و فرصت سوزی به نوعی حق الناس است/خبرنگاران