کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از اواسط روز چهارشنبه تا پایان هفته سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد/فارس