وی از انتخاب ۷۰ روستا برای رویداد کرمانشاه ۲۰۲۰ هم خبرداد و گفت:  قرار است تا پیش از برگزاری رویداد بین المللی کرمانشاه ۲۰۲۰ با کمک دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان زیرساخت‌های حوزه گردشگری این روستاها را تقویت و رویدادهای گردشگری مختلفی را در آنها برگزار کنیم، اما  درحال حاضر درخواست‌هایی را نیز از سوی تعدادی دیگر از روستاها داریم که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یادآورشد: همچین براساس برنامه عملیاتی کرمانشاه ۲۰۲۰ برای هر دستگاهی تعدادی رویداد گردشگری تعریف کرده‌ایم که باید در روستاهای هدف گردشگری برگزار کنند.

وی در ادامه به تعهدات اداره کل میراث فرهنگی در ایجاد اشتغال استان هم اشاره‌ای کرد و گفت: طبق برنامه باید تا پایان امسال پنج هزار شغل درحوزه گردشگری و صنایع دستی استان ایجاد کنیم که تا به امروز ۸۰ درصد از این تعهد را محقق کرده‌ایم.

قادری اضافه کرد: میزان اشتغالی هم که برای سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهیم کرد شش هزار شغل است و در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار شغل می‌رسد/ایسنا