نصب تصاویر سردار سلیمانی در معابر و میادین کرمانشاه و نصب پرچم های سیاه در سراسر شهر از دیگر اقدامات شهرداری این شهر برای نشان دادن قدرشناسی از ایثارگری های شهید سلیمانی است.
نامگذاری برخی اماکن به اسم و یاد سردار دل‌ها کمترین اقدام برای قدرشناسی از خدمات ارزنده این سرباز بزرگ اسلام است که توسط مجموعه شهرداری در حال انجام است.