پس از آن یدالله محبی دیگر ملی پوش کرمانشاهی تیم ملی او را برروی دوش خود قرار داد و در میان تشویق همشهریان خود وداع باشکوهی با دنیای قهرمانی داشت.

افضلی دارنده مدال طلای نوجوانان آسیا در سال ۲۰۰۷، طلای جوانان آسیا در سال ۲۰۱۰، پنجم جوانان جهان در سال ۲۰۱۰، ۲ مدال طلای دانشجویان جهان در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، طلای قهرمانی بزرگسالان آسیا، قهرمانی و نایب قهرمانی به همراه تیم ملی کشتی آزاد به ترتیب در جامهای جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ است.

وی همچنین در پیکارهای قهرمانی سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت که به ترتیب سیزدهم و نوزدهم شد/ایرنا