بابایی یادآور شد: با بدست آمدن این بقایای جدید بنظر می‌رسد که این دیوارها مربوط به بنای بزرگی باشد، برای همین از پژوهشکده باستان شناسی تهران خواستیم تا مجوز کاوش‌های باستان شناسی و گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم این اثر را صادر کند که خوشخبتانه موافقت شد.

وی تصریح کرد: اعتبارات لازم برای اجرای گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم این دیوار تاریخی تامین شده و گروه باستان شناسی نیز برای اجرای این پروژه اواخر دی یا اوایل بهمن به قصرشیرین خواهند آمد.

رئیس اداره میراث فرهنگی قصرشیرین اضافه کرد: امیدواریم با اجرای این کاوش و گمانه زنی بتوانیم عرصه و حریم این بناها را که احتمالا وسیع خواهد بود، مشخص کنیم و راه برای اقدامات حفاظتی بیشتر از آن باز شود/ایسنا