خسروی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مرکز استان بین منفی سه و ۹ درجه سانتیگراد در نوسان است، تصریح کرد: همچنین طی این مدت سومار با ۱۶ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سنقر با هفت درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

وی گفت: بارش‌ها در زمستان امسال کمتر از مدت مشابه سال قبل است و میانگین بارش در سال زراعی جاری ۱۵۴ میلیمتر گزارش شده در حالی که این میزان در سال زراعی گذشته ۳۳۶ میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ۱۷۷.۵ میلیمتر بوده است.

این مسئول افزود: امسال میزان بارش نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ درصد کاهش داشته است/مهر