معاون گردشگری استان در ادامه به انحلال انجمن اقامتگاه‌های بوم گردی استان هم اشاره کرد و گفت: چندی پیش انجمن اقامتگاه‌های بوم گردی استان کرمانشاه تشکیل و اعضای اصلی و هیات مدیره آن هم مشخص شدند، اما پس از آن قانونی به استان ابلاغ شد که طبق آن کارکنان دولت نمی‌توانند در راس انجمن اقامتگاه های بوم گردی باشند، برای همین سه نفر از اعضای اصلی و هیات مدیره آن که این قانون شامل آنها می شد، برکنار شدند.

وی تاکید کرد: قطعا تا پایان امسال انجمن اقامتگاه‌های بوم گردی کرمانشاه با سه عضو جدید شکل می‌گیرد تا بتوانند با همکاری میراث فرهنگی بر فعالیت این واحدها در استان نظارت داشته باشند/ایسنا