محمدابراهیم الهی تبار در جلسه ای که با موضوع کنترل بیماری آنفلوانزای مرغی در استان تشکیل شد اظهار داشت: آموزش و آگاهی رسانی به دهیاری ها،شوراها و استفاده از فضای مجازی برای جلب مشارکت عمومی لازمه اقدام موفق در کنترل این بیماری است.
🔹وی تصریح کرد:می طلبد که از ظرفیت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان های مردم نهاد که کم هزینه و با انگیزه نیز هستند در این باره استفاده شود چرا که نیاز به اطلاع رسانی عمومی دارد.