عضو تیم ملی پاراوزنه برداری ایران که سال گذشته در رقابت‌های جوانان آسیا ۲۰۱۸ ژاپن رکورد ۱۴۰ کیلوگرم را ثبت کرده بود، گفت: در رقابت‌های روز گذشته(یکشنبه) ۱۳ کیلوگرم بیشتر از رکوردی که در آسیا داشتم ثبت کردم، اما چون یکسالی است که دیگر در بخش جوانان نیستم، رکورد امروز ارتقاء رکورد جوانان برایم محسوب نمی‌شود.

در رقابت های پاراوزنه بردای قهرمانی کشور، از تیم استان کرمانشاه سلام خاصه پور در دسته ۵۴ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۳۸ کیلوگرم مدال نقره و مسلم امیری در دسته ۵۴ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۳۲ کیلوگرم مدال برنز گرفتند.

در رده سنی جوانان هم مانی سعیدی در دسته ۸۸ کیلوگرم گرم با ثبت رکورد ۱۰۰ کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شد/ایسنا