خان محمدی با بیان اینکه جمعیت قوچ و میش استان نیز وضعیت خوبی دارد، یادآور شد: اگر چه زیستگاه اصلی قوچ و میش عمدتا در تپه ماهورها است و نسبت به کل و بز بیشتر در دسترس و در نتیجه در معرض تهدید هستند، با این وجود تنزل قابل توجهی در جمعیت این گونه‌ها شاهد نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته آماری از خرس قهوه‌ای(از گونه‌های در معرض خطر و مورد حمایت) نداشتیم، اما امسال برای اولین بار موفق به ثبت خرس قهوه‌ای در دو منطقه شامل منطقه حفاظت شده بیستون و همچنین منطقه دالاهو شدیم.

به گفته رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان کرمانشاه، امسال برای اولین بار ثبت حضور پلنگ در منطقه “بمو” نیز انجام شده است.

خان‌محمدی معتقد است، این وضعیت مناسب پستانداران در شرایطی ثبت شده که با توجه به امکانات محدود، سرشماری فقط در بخشی از مناطق انجام شده و اگر قرار بود سرشماری را به مناطق بیشتری تعمیم دهیم، حتما تعداد بیشتری از گونه‌های چهارپا ثبت می‌شد.

وی اظهار کرد: آمار مناسب پستانداران نشان می‌دهد با وجود کمبود امکاناتی که داریم، اما حفاظت خوبی از پستانداران در معرض خطر استان انجام شده است/ایسنا