مدیر ارشد استان کرمانشاه در خصوص پروژه مسکن مهر ماهیدشت نیز گفت: کمیته‌ای برای قیمت گذاری پروژه متشکل از نمایندگان خریدار، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و استانداری تشکیل شود.

۷ بازوند بیان داشت: ۷۰۰ واحد از مجموع ۱۱۲۰ واحد تعاونی مسکن شهرداری کرمانشاه متعلق به پاکبانان فضای سبز است که با بررسی فرمانداری باید تعیین شود که این ۷۰۰ نفر پاکبان هستند و در این صورت حتماً رایزنی می‌کنیم که هزینه تغییر کاربری از آنها دریافت نکنند/مهر