‌کرمانشاه زمین را در اختیار شرکت راه آهن قرار دهد
معاون فنی اداره راه آهن اراک که اجرای این پروژه را بر عهده گرفته است نیز در این نشست عنوان کرد: مساحت زمین ۴۶۰ هکتار مشخص شده است که پس از انتقال زمین به راه آهن اقدامات لازم برای ایجاد بندرخشک انجام خواهد شد.
محمدرصا حبیبی با بیان اینکه مدیریت استان کرمانشاه باید زمین را در اختیار راه آهن قرار دهد، گفت: تا زمانی سند زمین به راه آهن منتقل نشود نمی توانیم‌ اعتباری را برای اجرای بندر خشک جذب کنیم.
وی ادامه داد: اداره کل سرمایه گذاری و لجستیک راه آهن‌ کار جذب سرمایه گذار برای تسریع در روند پروژه را انجام خواهد داد.
مخالفت شرکت شهرک های صنعتی
با این حال مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه با اختصاص حجم‌ زیادی از زمین های خود به بندرخشک مخالفت کرد و گفت: ما با ایجاد دهکده خشک مخالفتی نداریم‌ اما عملا با اختصاص ۵۰۰ هکتار از زمین های شهرک صنعتی زاگرس عملا چیزی از این شهرک باقی نمی ماند.
بیزن کردستانی افزود: روند حضور سرمایه گذاران در شهرک صنعتی زاگرس بسیار مطلوب است از این رو نمی توانیم بخش عمده ای از زمین های شهرک را در اختیار بندر خشک قرار دهیم.
وی عنوان کرد: با توجه به مطالبی که در خصوص بندر خشک بیان شده است ما با ایجاد بندر خشک در سطح ۲۰۰ هکتار از شهرک صنعتی زاگرس موافق هستیم.
راه آهن با جیب خالی به سراغ بندر خشک نیاید
استاندار کرمانشاه نیز در نشست با تاکید بر اینکه راه آهن باید منابع مالی لازم برای احداث بندر خشک کرمانشاه را در اختیار داشته باشد، گفت: شرکت شهرک های صنعتی تا زمانی که هزینه را دریافت نکند زمین را در اختیار راه آهن قرار نخواهد داد.
هوشنگ‌ بازوند با بیان اینکه راه آهن باید تامین اعتبارهای لازم را انجام دهد و سپس برای در اختیار گرفتن‌ زمین اقدام کند، افزود: اگر راه آهن پولی برای ساخت بندرخشک ندارد به ما اعلام کند تا آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نباید فرصت سوزی کرد، گفت: اگر راه آهن با اعتبارات کم دولتی می خواهد بندر خشک کرمانشاه را ایجاد کند فرصت سوزی کرده است.
استاندار کرمانشاه یادآور شد: ۲۵۰ هکتار برای ایجاد بندر خشک کفایت می کند و نیاز به مساحت بیشتری نیست؛ این‌ میزان زمین تا ۵۰ سال آینده نیز از نظر ساخت بناها پر نمی شود/ایرنا