مرجانی با بیان اینکه معادن با شرایط سختی کار می‌کنند و برخی از آنها زیرظرفیت مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: با مشکلات دیگری از جمله نامناسب بودن جاده دسترسی، آسیب به معادن در زمان بارندگی، عدم بارگشت حقوق دولتی برای تکمیل زیرساخت‌ها و … هم مواجهیم.

وی یادآور شد: در تمام سال‌هایی که فعالیت می‌کردیم منتظر بودیم یکی از استانداران بازدیدی از معادن قیرطبیعی و اشتغالزایی که انجام داده اند داشته باشند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

مرجانی افزود: هم اکنون نیز منتظریم استاندار فعلی سراغ معادن قیرطبیعی گیلانغرب بیاید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و مشکلات ما قرار بگیرد/ایسنا