دارابی با اشاره به اینکه برای تنظیم بازار به صورت جدی ورود پیدا خواهیم کرد، عنوان کرد: با کمک تعزیرات قیمت‌ها چک و نهایی شده و پس از ابلاغ قیمت‌ها گشت‌های صنعت، معدن و تعزیرات بازار را رصد خواهد کرد و افرادی که آن را رعایت نکند با آنها برخورد قانونی می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در برخی استان‌های کشور موضوع «بدون برچسب قیمت خرید نکنید» استارت زده شده است و ما نیز به دنبال این هستیم که مجموعه صنوف برچسب قیمت گذاری را عملیاتی کنند و با این کار دغدغه نسبت به تورم حتماً کاهش پیدا خواهد کرد.

این مسئول عنوان کرد: عمده صنوف در استان کرمانشاه برچسب قیمت‌ها را انجام دادند و امید است، بحث «بدون قیمت نخریم» در استان تبدیل به یک مطالبه عمومی شود/مهر