خسروی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای کرمانشاه بین حداقل صفر وحداکثر چهار درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده که در این بازده زمانی سومار با بیشینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و بخش کوزران با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد زیر صفر به عنوان سردترین نقطه استان گزارش و ثبت شده است./فارس