مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه یادآور شد: طی این مدت از محل بازار مصرف استان نیز  ۱۴ مورد نمونه برداری و آزمون تشخیص سم آفلاتوکسین M1 انجام شده که در هیچکدام از نمونه ها وجود آفلاتوکسین M1 تایید نشده و این در حالی است که استاندارد ملی ایران ضوابط سختگیرانه تری نسبت به استانداردهای ملی سایر کشورها دارد.

وی درباره سلامت شیرهای استرلیزه و پاستوریزه بسته بندی شده به مردم اطمینان داد و گفت: اینگونه جو سازی و شایعه پراکنی‌ها اساس علمی و واقعی نداشته و هدفی جز تخریب صنعت لبنیات و تولیدات کشور و تشویش اذهان عمومی و تهدید امنیت غذایی ندارد/ایسنا