وی خاطرنشان کرد: به دلیل تخریبی که در محیط زیست و جنگل‌ها ایجاد کرده ایم و همچنین نزدیک شدن زیستگاه انسان به محیط زیست، گاهی برخی از گونه‌ها به منازل مسکونی نزدیک می‌شوند که باید از آسیب به آنها خودداری شود.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه معمولا گونه‌هایی از جمله گرگ، شغال، روباه و در برخی مناطق خرس ممکن است به مناطق مسکونی نزدیک شوند، گفت: احتمال نزدیک شدن حیوانات به روستاها بیشتر است و در شهرها موارد کمتری را داریم/ایسنا