به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی طلوع، سردار “منوچهر امان اللهی” در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری سکه های تاریخی توسط فردی، کارشناسان پلیس امنیت با اخذ نیابت قضایی جهت بررسی موضوع محل مورد گزارش را بازرسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی های بعمل آمده تعداد ۳۰ قطعه سکه مشکوک به داشتن ارزش تاریخی کشف شدندکه به گفته کارشناسان میراث فرهنگی ۱۵ قطعه آنها مربوط به دوران هخامنشان و ساسانیان هستند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شده است، اظهارداشت: ۱۵ قطعه سکه دیگر با شگردهای ماهرانه ای به همان سایز و شکل سکه های تاریخی به صورت جعلی ضرب شده بودند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه متهم قصد فروش سکه های تقلبی به افراد را داشته است، تاکید کرد: آثار باستانی سرمایه ای ملی و متعلق به همه مردم ایران هستند، از این رو هیچ کس حق ندارد به سود خود آنها را تصرف کند.