معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: خدمات مشاوره ای و مددکاری، فردی و گروهی و خانوادگی توسط تیم درمان متشکل از مددکار، روانشناس و پزشک به افرد ارائه می شود.

به گفته محمدی، فرد معتاد برای ترک اعتیاد حداقل یک پروسه یک ماهه را باید طی کند اما اگر تیم درمان تشخیص دهد مدت زمان نگهداری وی در کمپ نیز ممکن است افزایش یابد اما به طور میانگین معتادان یک ماه در کمپ نگهداری خواهند شد.

محمدی بیان داشت: بهزیستی تنها مرجع صدور پروانه مجوز برای راه اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد است و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز وظیفه برخورد با کمپهای غیرمجاز را برعهده دارد.

وی ظرفیت کمپهای مجاز استان را ۷۵۰ نفر اعلام وبیان کرد: هدف از راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد درمان با پرهیز از مصرف دارویی است./مهر