رئیس انجمن تولیدکنندگان شن، ماسه و آسفالت کرمانشاه اضافه کرد: بسیاری از این واحدها شیفت‌های کاری خود را کاهش داده و حتما ریزش نیرو هم خواهند داشت ،چون واحدهایی که درآمد نداشته باشند نمی‌تواند نیروها را نیز نگه دارد.

کارگر اظهار کرد: برخی از واحدها نیز برای اینکه بتوانند سرپا بمانند، قیمت قانونی خود را کاهش داده و با اتکا به سود کم تلاش می‌کنند فروش خود را حفظ کنند.

وی گفت: در مجموع اگرچه وضعیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی و دانه بندی شن و ماسه به بدی گذشته نیست، اما با پایان کامل بازسازی، دیگر رونق گذشته را نخواهند داشت/ایسنا