به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی طلوع، فاز تکمیلی بیمارستان شهدای شهرستان هرسین طی مراسمی به بهره برداری رسید.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مراسم افتتاحیه، با اشاره به وجود ۱۴ متخصص در این شهرستان‌ گفت: دانشگاه علوم پزشکی به دو دلیل مهاجرت و مسافرت کمتر مردم شهرستانها برای دریافت خدمات درمانی به کرمانشاه و مراجعه به بیمارستانهای استان و کاهش ضریب اشغال تخت بیمارستان های شهر کرمانشاه به دنبال توسعه خدمات و اعزام نیرویهای تخصصی و حتی فوق تخصصی به شهرستانها است.

دکتر مرادی افزودن ۴۳ تخت به این بیمارستان را در راستای خدمت بهتر به مردم و رعایت طرح انطباق با جداسازی بخشهای زنان و مردان و استفاده از طرفیت بیمارستان عنوان کرد و ‌افزود: اضافه کردن ۸ تخت ای سی یو و نیز بخش واحدهای تک نفره زایمان طبیعی با امکانات مناسب از جمله عوامل موثر در رضایتمندی مردم و برآوردن نیاز آنان است.

وی از حمایت نمایندگان استان را در جدب نیرو و امکانات تخصصی و فوق تخصصی برای استان تقدیر کرد و خواستار پیگیری بیشتر آنان به ویژه راه اندازی بخشهای پیوند قلب، کاشت حلزون و پیوند قرنیه در استان شد و گفت: کرمانشاه با توجه به مرکزیت غرب کشور باید برای گسترش خدمات حوزه سلامت تلاش کند.

دکتر مرادی با اشاره به بسته های متعدد در طرح تحول نظام سلامت به دو بسته کاهش پرداختی از جیب مردم و افزایش دسترسی اشاره کرد و بر برخورداری مردم شهرستانها از امکانات و خدمات بهتر حوزه سلامت تاکید نمود.