دادستان کرمانشاه افزود: ارزش گوشی‌های شناسائی شده ۶۰ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال  برآورد شده است.

دکتر محمد حسین صادقی به تمامی مسافران و زائران خارج کشور توصیه کرد در خصوص حفظ اطلاعات هویتی خویش اهتمام لازم را به خرج داده و از هر گونه واگذاری اطلاعات هویتی خود با هدف فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی خودداری کنند. زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری برای ایشان در مراجع قضائی وجود دارد.