بیستون در استان کرمانشاه مجموعه ای است از آثار دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی، آثاری همچون کتبیه جهانی داریوش بزرگ، مجسمه هرکول، بقایای سد و پل ساسانی، سراب بیستون، بناهای ایلخانی، بناهای صفوی، غارهای باستانی، نقش برجسته گودرز دوم و بلاش، کارونسرای شاه عباسی و … که در کنار هم یکی از غنی ترین و معتبر ترین محوطه های تاریخی جهان را تشکیل داده اند.
در استان کرمانشاه تاکنون ۶ نفر به بیماری کرونا مبتلا که یک نفر آنها جان باخته است، در کشور نیز یک هزار و ۵۰۱ نفر به آن مبتلا و ۶۶ نفر جان خود را از دست داده اند/ایرنا